Dokumenty do pobrania

Oświadczenie dla Suwerena II RP sygnowane podpisem Prezydenta w sprawie zakazu przymusowych szczepień i segregacji sanitarnej: --> POBIERZ

Pismo do Andrzeja Dudy w sprawie nielegalnych szczepień na terenie Rzeczypospolitej
--> POBIERZ

Pismo do Ministerstwa Cyfryzacji w sprawie Dowodu Osobistego II RP: --> POBIERZ

Wezwanie w sprawie szczepień - pismo do Mateusza Morawieckiego: --> POBIERZ

Prokuratura potwierdza legalność Dowodu Osobistego Suwerena II Rzeczypospolitej Polskiej:
--> POBIERZ

Dekrety kwietniowe Prezydenta Potockiego:
- Dekret I o nieważności aktów prawnych władz okupacyjnych --> POBIERZ
- Dziennik Ustaw z dnia 16 kwietnia 2021 r. --> POBIERZ

Dekrety Wolności Prezydenta Potockiego z dnia 14 stycznia 2021 r.:
- Dekret I --> 
POBIERZ
- Dekret II --> POBIERZ
- Dekret III --> POBIERZ

Dziennik Ustaw nr 5 z dnia 14 stycznia 2021 r.:
-->
 POBIERZ

Pismo Prezydenta Potockiego do Andrzeja Dudy z dnia 14.05.2018 r. w sprawie roszczeń żydowskich:
--> 
POBIERZ

Pismo Prezydenta Potockiego do Donalda Trumpa z dnia 15.05.2018 r. w sprawie ustawy 447:
--> POBIERZ
 
Protokół zaprzysiężenia Prezydenta Potockiego na zamku wawelskim:
--> POBIERZ

Projekt ustawy Senatu III RP stwierdzający legalność Konstytucji Kwietniowej z 1935 roku:
--> LINK

Nominacja Jana Zbigniewa Potockiego na Prezydenta II RP na Uchodźstwie:
--> 
POBIERZ

Dekret Prezydenta II RP o wydawaniu Dowodów Osobistych II Rzeczypospolitej:
--> 
POBIERZ

Nominacja Juliusza Nowiny-Sokolnickiego na Prezydenta II RP na Uchodźstwie:
--> 
POBIERZ

Oświadczenie Prezydenta II RP Jana Zbigniewa Potockiego o nieważności wszelkich działań władz III RP oraz PRL, począwszy od 30 listopada 1939 roku:
-->
POBIERZ

Konstytucja Kwietniowa z 1935 roku:
-->
POBIERZ

Dekret Prezydenta Władysława Raczkiewicza z dnia 30 listopada 1939 roku o nieważności wszelkich aktów prawnych wydanych przez rządy okupacyjne:
-->
POBIERZ

Orzeczenie Trybunału Narodowego o nieważności Konstytucji Kwaśniewskiego z 1997 roku:
-->
POBIERZ

Potwierdzenie wyroku w sprawie reparacji wojennych:
--> POBIERZ
 
Wezwanie do zapłaty dla strony niemieckiej z tytułu reparacji wojennych:
--> POBIERZ

Wyrok Sądu Arbitrażowego ws. odszkodowań niemieckich:
--> POBIERZ