Dokumenty do pobrania

Dekrety Wolności Prezydenta Potockiego z dnia 14 stycznia 2021 r:
- Dekret I --> 
POBIERZ
- Dekret II --> POBIERZ
- Dekret III --> POBIERZ
Dziennik Ustaw nr 5 z dnia 14 stycznia 2021 r.
-->
 POBIERZ
 
Senat III RP zatwierdza Konstytucję Kwietniową z 1935 roku:
--> LINK
Nominacja Jana Zbigniewa Potockiego na Prezydenta II RP na Uchodźstwie
--> 
POBIERZ
Dekret Prezydenta II RP o wydawaniu Dowodów Osobistych II Rzeczypospolitej
--> 
POBIERZ
Nominacja Juliusza Nowiny-Sokolnickiego na Prezydenta II RP na Uchodźstwie
--> 
POBIERZ
Oświadczenie Prezydenta II RP Jana Zbigniewa Potockiego o nieważności wszelkich działań władz III RP oraz PRL, począwszy od 30 listopada 1939 roku
-->
POBIERZ
Konstytucja Kwietniowa z 1935 roku
-->
POBIERZ
Dekret Prezydenta Władysława Raczkiewicza z dnia 30 listopada 1939 roku o nieważności wszelkich aktów prawnych wydanych przez rządy okupacyjne
-->
POBIERZ
Orzeczenie Trybunału Narodowego o nieważności Konstytucji Kwaśniewskiego z 1997 roku
-->
POBIERZ
Copyright © 1919-2021 II Rzeczpospolita Polska