top of page

Dokumenty do pobrania


Dekret ws. służby wojskowej w strukturach Poland Republic Of z dnia 27.02.2024 --> POBIERZ
Dziennik Ustaw z dnia 15 lutego 2024 r. --> POBIERZ
Powołanie Ministra Wojny i Bezpieczeństwa Narodowego z dnia 15 stycznia 2024 r. --> POBIERZ

Dekret Prezydenta ws. Romana Klimczyka z dnia 13 stycznia 2024 r. --> POBIERZ
Dekret Prezydenta ws. Renaty Cyparskiej z dnia 13 stycznia 2024 r. --> POBIERZ
Dekret Prezydenta ws. samozwańczej Rady Doradczej z dnia 12 stycznia 2024 r. ---> POBIERZ
Dekret Prezydenta o ochronie prawnej obywateli Rzeczpospolitej z dnia 11 stycznia 2024 --> POBIERZ
List intencyjny do Wspólnoty Gospodarczej BRICS z dnia 1 stycznia 2024 r. --> POBIERZ

Traktat pojednawczy z III Rzeszą Niemiecką z dnia 18 listopada 2023 r. --> POBIERZ
Pojednawczy list intencyjny z dnia 17 listopada 2023 r. --> POBIERZ
Powołanie Dyrektora Urzędu i Kancelarii II RP z dnia 17 listopada 2023 --> POBIERZ 
Zwolnienie Dyrektora Urzędu i Kancelarii II RP z dnia 17 listopada 2023 --> POBIERZ

Dekret Prezydenta II Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 października 2023 r. --> POBIERZ
Dekret Prezydenta II Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 października 2023 r. --> POBIERZ
Dekret Prezydenta II Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 października 2023 r. --> POBIERZ 
Dekret Prezydenta II Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 października 2023 r. --> POBIERZ

Nominacja na Przewodniczącego Rady Stany II RP z dnia 16 maja 2023 r. --> POBIERZ

Ustawa z dnia 1 sierpnia 1919 roku o godłach i barwach Rzeczypospolitej Polskiej --> LINK

Dekret Prezydenta II Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 kwietnia 2023 r. --> POBIERZ

Dekret Prezydenta II Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marzec 2023 r. --> POBIERZ

Dekret Prezydenta II Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 2022 r. --> POBIERZ

Dekret Prezydenta II Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 czerwiec 2022 r. --> POBIERZ

Dekret Prezydenta Potockiego z dnia 2 maja 2021 roku o powołaniu Gwardii Bezpieczeństwa Prezydenta
II Rzeczypospolitej Polskiej--> POBIERZ

Nadanie Patentu Oficerskiego dla pułkownika Jana Ratusza--> POBIERZ

Nadanie Immunitetu Nietykalności dla pułkownika Jana Ratusza --> POBIERZ

Nadanie Patentu Oficerskiego dla pułkownika Romana Ratusza--> POBIERZ

Nadanie Immunitetu Nietykalności dla pułkownika Romana Ratusza-->  POBIERZ 

Zezwolenie -->   POBIERZ

Kodeks Karny z dnia 11 lipca 1932 roku - Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej --> POBERZ

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1932 r. w sprawie KK --> POBIERZ

Postanowienie Sądu Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim w sprawie zatrzymania dowodów osobistych Suwerena II RP --> LINK

Rozporządzenie Rady Ministrów (III RP) z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie postępowania przy wykonywaniu niektórych uprawnień policjantów - Dziennik Ustaw 2020 poz. 192 --> LINK

Rozporządzenie Rady Ministrów (III RP) z dnia 29 września 2015 r. w sprawie postępowania przy wykonywaniu niektórych uprawnień policjantów - Dziennik Ustaw 2015 poz. 1565 --> LINK

Oświadczenie dla Suwerena II RP sygnowane podpisem Prezydenta w sprawie zakazu przymusowych szczepień i segregacji sanitarnej: --> POBIERZ

Pismo do Andrzeja Dudy w sprawie nielegalnych szczepień na terenie Rzeczypospolitej: --> POBIERZ

Pismo do Ministerstwa Cyfryzacji w sprawie Dowodu Osobistego II RP: --> POBIERZ

Wezwanie w sprawie szczepień - pismo do Mateusza Morawieckiego: --> POBIERZ

Prokuratura potwierdza legalność Dowodu Osobistego Suwerena II Rzeczypospolitej Polskiej:
--> POBIERZ

Dekrety kwietniowe Prezydenta Potockiego:
- Dekret I o nieważności aktów prawnych władz okupacyjnych --> POBIERZ
- Dziennik Ustaw z dnia 16 kwietnia 2021 r. --> POBIERZ

Dekrety Wolności Prezydenta Potockiego z dnia 14 stycznia 2021 r.:
- Dekret I --> 
POBIERZ
- Dekret II --> POBIERZ
- Dekret III --> POBIERZ

Dziennik Ustaw nr 5 z dnia 14 stycznia 2021 r.:
--> POBIERZ

Pismo Prezydenta Potockiego do Andrzeja Dudy z dnia 14.05.2018 r. w sprawie roszczeń żydowskich:
--> POBIERZ

Pismo Prezydenta Potockiego do Donalda Trumpa z dnia 15.05.2018 r. w sprawie ustawy 447:
--> POBIERZ
 
Protokół zaprzysiężenia Prezydenta Potockiego na zamku wawelskim:
--> POBIERZ

Projekt ustawy Senatu III RP stwierdzający legalność Konstytucji Kwietniowej z 1935 roku:
--> LINK

Nominacja Jana Zbigniewa Potockiego na Prezydenta II RP na Uchodźstwie:
--> POBIERZ

Dekret Prezydenta II RP o wydawaniu Dowodów Osobistych II Rzeczypospolitej:
--> POBIERZ

Nominacja Juliusza Nowiny-Sokolnickiego na Prezydenta II RP na Uchodźstwie:
--> POBIERZ

Oświadczenie Prezydenta II RP Jana Zbigniewa Potockiego o nieważności wszelkich działań władz III RP oraz PRL, począwszy od 30 listopada 1939 roku:
--> POBIERZ

Konstytucja Kwietniowa z 1935 roku:
--> POBIERZ

Dekret Prezydenta Władysława Raczkiewicza z dnia 30 listopada 1939 roku o nieważności wszelkich aktów prawnych wydanych przez rządy okupacyjne:
--> POBIERZ

Orzeczenie Trybunału Narodowego o nieważności Konstytucji Kwaśniewskiego z 1997 roku:
--> POBIERZ

Potwierdzenie wyroku w sprawie reparacji wojennych:
--> POBIERZ
 
Wezwanie do zapłaty dla strony niemieckiej z tytułu reparacji wojennych:
--> POBIERZ

Wyrok Sądu Arbitrażowego ws. odszkodowań niemieckich:
--> POBIERZ
bottom of page