top of page

Dowód II RP - pytania i odpowiedzi

W związku z bardzo dużym zainteresowaniem, a także wieloma pytaniami odnośnie posiadania i posługiwania się Dowodem Osobistym Suwerena II Rzeczypospolitej Polskiej, poniżej została opublikowana lista najczęściej pojawiających się pytań wraz z odpowiedziami. Procedura i informacje jak otrzymać Dowód II RP znajdują się pod tym linkiem.
1. Ile wynosi okres oczekiwania na Dowód II RP?
Standardowy okres oczekiwania na otrzymanie dowodu wynosi ok. 5 tygodni. Czasami z przyczyn czysto operacyjnych i logistycznych, okres ten może nieco się wydłużyć.
2. W jaki sposób można otrzymać Dowód?
Istnieją dwie możliwości, a mianowicie przesyłką na adres wskazany we wniosku lub odbiór osobisty w Warszawie przy al. 3 Maja 2/66 (wypełniając wniosek należy dopisać informację "odbiór osobisty w biurze", w innym wypadku dowód zostanie wysłany automatycznie na wskazany adres zamieszkania).
3. Nie posiadam / nie pamiętam NIP-u, który należy podać we wniosku - co w tej sytuacji?
We wniosku o Dowód II RP pole NIP to miejsce, w którym można podać swój NIP (numer identyfikacji podatkowej) lub PESEL. Wystarczy, gdy wnioskodawca poda tylko jeden z numerów. Jeżeli wnioskodawca nie posiada zarówno numeru NIP i PESEL, wówczas zobowiązany jest przesłać kopię aktu urodzenia. 
4. Czy mogę otrzymać Dowód II RP, przebywając poza granicami Polski?
Tak, oczywiście istnieje taka możliwość i obowiązuje tutaj standardowa procedura. Dowód na prośbę wnioskodawcy może być wysłany na dowolny adres na cały świat.
5. Kto może otrzymać Dowód Suwerena II Rzeczypospolitej Polskiej?
O Dowód II RP mogą wnioskować wszyscy Polacy posiadający obywatelstwo polskie.
6. Czy osoby niepełnoletnie mogą wnioskować o Dowód II RP?
Tak, istnieje taka możliwość i należy w tym wypadku postępować zgodnie ze standardową procedurą. W sytuacji, gdy wnioskodawca jest w wieku poniżej 16 lat, wniosek zobowiązany jest podpisać rodzic lub opiekun prawny.
7. Na jaki okres wydawany jest Dowód Suwerena II RP?
Dowód wydawany jest bezterminowo.
8. Na jakiej podstawie i przez kogo wydawane są Dowody II RP?
Dowody Suwerena II Rzeczypospolitej Polskiej wydawane są w oparciu o jedyną, legalną konstytucję obowiązującą w Rzeczypospolitej tj. Konstytucję Kwietniową z 1935 roku podpisaną przez Prezydenta Mościckiego oraz w oparciu o Dekret z dnia 29 kwietnia 2020 roku wydany przez obecnie sprawującego Urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Jana Zbigniewa Potockiego.
9. W jakich krajach poza Polską można posługiwać się Dowodem II RP?
Dowodem Osobistym Suwerena II RP można legitymować się na terenie Unii Europejskiej oraz w krajach należących do strefy Schengen.
10. Jakie prawa daje mi Dowód Suwerena II Rzeczypospolitej Polskiej?
Przede wszystkim posiadacz Dowodu II RP staje się pełnoprawnym Suwerenem jedynie legalnej Rzeczypospolitej Polskiej, która po agresji Niemiec, Rosji i Słowacji, nigdy nie została prawnie rozwiązana – NASZE PAŃSTWO NADAL TRWA. II Rzeczpospolita Polska i jej Suwereni nie podlegają pod żadne prawa, które nie są zgodne z Konstytucją Kwietniową oraz z prawem naturalnym. Dowód II RP to nadanie sobie statutu osoby wolnej, która nie podlega pod prawo korporacyjne i prawo morskie stanowiące trzon prawa okupantów z III RP. Posiadanie Dowodu II RP to prawna przynależność do państwa, gdzie Suweren jest wolnym człowiekiem, a Rzeczpospolita jest naszym wspólnym dobrem.
11. Co ze starym dowodem III RP?
W momencie otrzymania Dowodu Suwerena II Rzeczypospolitej dowód korporacyjny wydany przez nielegalny rząd III RP jest nieważny i traci swoją moc prawną, ponieważ dokumentem nadrzędnym jest dokument wydany przez najwyższą instancję jaką jest legalny Urząd Prezydenta II Rzeczypospolitej Polskiej w oparciu o jedynie legalną Konstytucję Kwietniową (Konstytucja Kwaśniewskiego z 1997 roku jest nielegalna sama w sobie, pomijając tutaj już fakt braku ciągłości prawnej Rzeczypospolitej od 1939).  UWAGA - NIE MOŻNA POSŁUGIWAĆ SIĘ DWOMA DOWODAMI RÓWNLOLEGLE.
12. Czy Dowód II RP posiada zabezpieczenia, dzięki którym można przejść przez kontrolę na lotniskach?
Tak, Dowód Suwerena II RP jest wykonany zgodnie ze wszystkimi międzynarodowymi standardami, co daje nam możliwość np. "otworzenia nim" bramek na lotniskach w UE.
13. Co w sytuacji, jeżeli druga strona np. urząd czy bank wymaga podania numeru PESEL?
W ramach przypomnienia – Dowód II RP nie posiada numeru PESEL, który zostaje nadany nam w momencie urodzenia i nakłada na nas obowiązek przestrzegania prawa korporacyjnego/morskiego oraz nielegalnej władzy PRL-bis (czyt. III RP). Z racji okresu przejściowego, obecnie mogą zaistnieć sytuacje, w których Suweren będzie musiał podać swój numer PESEL dla celów indentyfikacyjnych w III RP. W tej sytuacji należy podać numer PESEL ustnie z pamięci. Więcej na temat numeru PESEL oraz niewolnictwa XXI wieku można znaleźć w tym artykule.
14. Czy otrzymując Dowód II RP, tracę prawo np. do emerytury lub 500+?
Nie. Wręcz przeciwnie. Każdy Suweren posiada zdecydowanie większe prawa niż osoba posługująca się dowodem III RP. 500+ i inne świadczenia takie jak służba zdrowia, emerytura itd. nie są własnością rządów, tylko własnością Narodu, który w ramach umowy społecznej składa różne daniny na poczet wszelakich świadczeń. To Polacy jako Naród są źródłem finansowania Rzeczypospolitej, dlatego też wypłacane świadczenia nie mogą zostać odebrane żadnemu Polakowi, a tym bardziej Suwerenowi. 
15. Jakie wymiary powinno mieć zdjęcie do Dowodu?
Zdjęcie do Dowodu II RP to standardowe zdjęcie do dokumentów - sugerowane wymiary to 3,5 x 4,5 cm.
bottom of page