top of page

Wydział Ewidencji Państwowego Urzędu II Rzeczypospolitej Polskiej

Obwieszczenie Dyrektora Państwowego Urzędu II Rzeczpospolitej Polskiej

Zarządzeniem z dn.17.11.23r.  Dyrektor Państwowego Urzędu II Rzeczpospolitej Polskiej zarządził niezwłoczną wymianę „Dowodów Osobistych Suwerena II Rzeczpospolitej  Polskiej” wydanych _Prezydent II Rzeczypospolitej Polskiej na Uchodźstwie albowiem nie posiadają mocy-sprawczo-prawnej stąd też prawidłowym Organem wydającym niniejszy Dowód i metrykę jest Organ Dyrektor Państwowego  Urzędu  II  Rzeczpospolitej  Polskiej jak i innych dokumentów II Rzeczpospolitej  Polskiej zgodnie m. in. normą prawną wykonalność działalności Państwowego Urzędu II RP m. in. Wydział Ewidencji na wniosek wyłącznie obywatela narodowości Polskiej urodzonego na terytorium Polski m. in. rodzice narodowości Polskiej  _akt urodzenia Rzeczpospolitej  Polskiej.
Zważywszy  na powyższe zarządzenie i przeorganizowanie administracyjne Państwowego Urzędu II Rzeczpospolitej Polskiej stąd też nowego projektu dowodu aby wywoływał skutki prawne na rzecz posiadacza _obywatela II RP niniejszym obligatoryjnie wydać niezwłocznie zaświadczenia Organu Państwowego Urzędu II Rzeczpospolitej Polskiej na rzecz wnioskodawcy o wymianie dowodu do dnia uzyskania dowodu. 


Procedura uzyskania Dowodu Osobistego Suwerena II Rzeczypospolitej Polskiej

dowód na stronę.jpg
II Rzeczpospolita Polska jako państwo prawnie i formalnie nigdy nie przestało istnieć. Prezydent Sokolnicki przekazując swój urząd Janowi Potockiemu, zapewnił ciągłość konstytucyjną, która została pogwałcona najpierw przez rządy okupacyjne z nadania komunistów, a następnie przez Radę Trzech. Działania Prezydenta Potockiego mające na celu przywrócenie ładu i porządku prawnego z 1935 roku, są kontynuacją jedynie prawdziwie niepodległego i wolnego państwa Polaków, jakim była II Rzeczpospolita. Jednym z milowych kroków na tej drodze bez wątpienia jest dekret Prezydenta II RP o rozpoczęciu wydawania Dowodów Osobistych Suwerena II Rzeczypospolitej Polskiej. Dokument ten jest pełnoprawnym, międzynarodowym dokumentem potwierdzającym przynależność do II RP, czyli jedynie słusznego państwa polskiego, które zostało napadnięte w 1939 roku i po dziś dzień nie odzyskało w pełni suwerenności. 
Dekret Dowód Suwerena.jpg
Procedura otrzymania Dowodu Osobistego Suwerena II Rzeczypospolitej Polskiej wyróżnia dwie możliwości załatwienia wszelkich, niezbędnych formalności:
- poprzez wizytę w Państwowym Urzędzie II RP,
- korespondencyjnie poprzez Kancelarię Prezydenta II RP w Warszawie.  
 
Aby złożyć wniosek osobiście w urzędzie, należy kolejno:
 1. Wydrukować i wypełnić wniosek o wydanie dowodu POBIERZ
  - wniosek należy wypełnić drukowanymi literami (oprócz podpisu).
 2. Przygotować zdjęcie do dowodu (1 sztuka w postaci fizycznej) o wymiarach 3,5 x 4,5 cm.
 3. Złożyć przygotowane dokumenty oraz uiścić opłatę 49 zł w Państwowym Urzędzie Rzeczpospolitej Polskiej w Warszawie przy ul. Belgradzkiej 14/u16 nr 50.
Aby otrzymać dowód osobisty Suwerena II RP drogą korespondencyjną, należy kolejno:
 1. Pobrać i wypełnić wniosek o wydanie dowodu - POBIERZ
  - wniosek należy wypełnić drukowanymi literami (oprócz podpisu).
 2. Przygotować zdjęcie do dowodu (1 sztuka w postaci fizycznej) o wymiarach 3,5 x 4,5 cm.
 3. Opłacić przelewem koszty wyrobienia dowodu w kwocie 250 zł na poniższe dane :
  Odbiorca: Kancelaria II RP
  Tytuł wpłaty: Darowizna - wpłata na Dowód Suwerena II RP

  Numer konta IBAN: 42 1320 1537 4527 2484 3000 0001
 4. Przesłać listem poleconym kolejno wniosek, zdjęcie oraz potwierdzenie wpłaty na adres: 
  Kancelaria II RP, ul. Belgradzka 14/u16 nr 50.
 5. Dowód II RP zostanie odesłany na wskazany we wniosku adres. Istnieje również możliwość odebrania dowodu w Kancelarii II RP, w tej sytuacji należy na wniosku dopisać informację "odbiór osobisty".
 6. Istnieje również możliwość wyrobienia dowodu tożsamości II RP dla osób niepełnoletnich. W tym celu oprócz wyżej opisanej procedury, należy wraz z kompletem dokumentów, przesłać dodatkowo wypełniony załącznik, który można pobrać tutaj --> POBIERZ
bottom of page