top of page

Dowód Osobisty Suwerena

II Rzeczypospolitej Polskiej

Odzyskaj swoją prawdziwą wolność!

dowód na stronę.jpg
II Rzeczpospolita Polska jako państwo prawnie i formalnie nigdy nie przestało istnieć. Prezydent Sokolnicki przekazując swój urząd Janowi Potockiemu, zapewnił ciągłość konstytucyjną, która została pogwałcona najpierw przez rządy okupacyjne z nadania komunistów, a następnie przez Radę Trzech. Działania Prezydenta Potockiego mające na celu przywrócenie ładu i porządku prawnego z 1935 roku, są kontynuacją jedynie prawdziwie niepodległego i wolnego państwa Polaków, jakim była II Rzeczpospolita. Jednym z milowych kroków na tej drodze bez wątpienia jest dekret Prezydenta II RP o rozpoczęciu wydawania Dowodów Osobistych Suwerena II Rzeczypospolitej Polskiej. Dokument ten jest pełnoprawnym, międzynarodowym dokumentem potwierdzającym przynależność do II RP, czyli jedynie słusznego państwa polskiego, które zostało napadnięte w 1939 roku i po dziś dzień nie odzyskało w pełni suwerenności. 
Dekret Dowód Suwerena.jpg
W celu otrzymania dowodu osobistego II RP, należy kolejno:
 1. Pobrać i wypełnić wniosek o wydanie dowodu - POBIERZ
  - wniosek należy wypełnić drukowanymi literami (oprócz podpisu)
  - w polu "NIP" można wpisać również zamiennie PESEL.
 2. Przygotować zdjęcie do dowodu (1 sztuka w postaci fizycznej)
 3. Opłacić przelewem koszty wyrobienia dowodu w kwocie 250 zł na poniższe dane :
  Odbiorca: Kancelaria II RP
  Tytuł wpłaty: Darowizna - wpłata na Dowód Suwerena II RP

  Numer konta IBAN: PL 42 1320 1537 4527 2484 3000 0001
 4. Przesłać listem poleconym kolejno wniosek, zdjęcie oraz potwierdzenie wpłaty na adres: 
  Kancelaria II RP, ul. Wiertnicza 139, 02-952 Warszawa.
 5. Dowód II RP zostanie odesłany na wskazany we wniosku adres. Istnieje również możliwość odebrania dowodu w Kancelarii II RP w Warszawie, w tej sytuacji należy na wniosku dopisać informację "odbiór osobisty".
bottom of page