top of page

Wydział Ewidencji Państwowego Urzędu II Rzeczypospolitej Polskiej
Procedura uzyskania Dowódu Osobistego Suwerena II Rzeczypospolitej Polskiej

 

dowód na stronę.jpg
II Rzeczpospolita Polska jako państwo prawnie i formalnie nigdy nie przestało istnieć. Prezydent Sokolnicki przekazując swój urząd Janowi Potockiemu, zapewnił ciągłość konstytucyjną, która została pogwałcona najpierw przez rządy okupacyjne z nadania komunistów, a następnie przez Radę Trzech. Działania Prezydenta Potockiego mające na celu przywrócenie ładu i porządku prawnego z 1935 roku, są kontynuacją jedynie prawdziwie niepodległego i wolnego państwa Polaków, jakim była II Rzeczpospolita. Jednym z milowych kroków na tej drodze bez wątpienia jest dekret Prezydenta II RP o rozpoczęciu wydawania Dowodów Osobistych Suwerena II Rzeczypospolitej Polskiej. Dokument ten jest pełnoprawnym, międzynarodowym dokumentem potwierdzającym przynależność do II RP, czyli jedynie słusznego państwa polskiego, które zostało napadnięte w 1939 roku i po dziś dzień nie odzyskało w pełni suwerenności. 
Dekret Dowód Suwerena.jpg
Procedura otrzymania Dowodu Osobistego Suwerena II Rzeczypospolitej Polskiej wyróżnia dwie możliwości załatwienia wszelkich, niezbędnych formalności:
- poprzez wizytę w Państwowym Urzędzie II RP,
- korespondencyjnie poprzez Kancelarię Prezydenta II RP w Warszawie.  
 
Aby złożyć wniosek osobiście w urzędzie, należy kolejno:
 1. Wydrukować i wypełnić wniosek o wydanie dowodu POBIERZ
  - wniosek należy wypełnić drukowanymi literami (oprócz podpisu).
 2. Przygotować zdjęcie do dowodu (1 sztuka w postaci fizycznej) o wymiarach 3,5 x 4,5 cm.
 3. Złożyć przygotowane dokumenty oraz uiścić opłatę 250 zł w Państwowym Urzędzie Ewidencji II Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie przy ulicy Wiertniczej 139.
Aby otrzymać dowód osobisty Suwerena II RP drogą korespondencyjną, należy kolejno:
 1. Pobrać i wypełnić wniosek o wydanie dowodu - POBIERZ
  - wniosek należy wypełnić drukowanymi literami (oprócz podpisu).
 2. Przygotować zdjęcie do dowodu (1 sztuka w postaci fizycznej) o wymiarach 3,5 x 4,5 cm.
 3. Opłacić przelewem koszty wyrobienia dowodu w kwocie 250 zł na poniższe dane :
  Odbiorca: Kancelaria II RP
  Tytuł wpłaty: Darowizna - wpłata na Dowód Suwerena II RP

  Numer konta IBAN: PL 42 1320 1537 4527 2484 3000 0001
 4. Przesłać listem poleconym kolejno wniosek, zdjęcie oraz potwierdzenie wpłaty na adres: 
  Kancelaria II RP, ul. Wiertnicza 139, 02-952 Warszawa.
 5. Dowód II RP zostanie odesłany na wskazany we wniosku adres. Istnieje również możliwość odebrania dowodu w Kancelarii II RP, w tej sytuacji należy na wniosku dopisać informację "odbiór osobisty".
 6. Istnieje również możliwość wyrobienia dowodu tożsamości II RP dla osób niepełnoletnich. W tym celu oprócz wyżej opisanej procedury, należy wraz z kompletem dokumentów, przesłać dodatkowo wypełniony załącznik, który można pobrać tutaj --> POBIERZ
bottom of page