top of page

Opróżnienie Urzędu Prezydenta II Rzeczpospolitej Polskiej
 

W związku z zawarciem Traktatu Pojednawczego przez Prezydenta Jana Zbigniewa Potockiego w dniu 18 listopada 2023 roku pomiędzy II Rzeczpospolitą Polską a III Rzeszą Niemiecką, na mocy Konstytucji z dnia 23 kwietnia 1935 r. zgodnie z art. 24 ust [2]:

"W razie objęcia przez następcę Urzędu Prezydenta Rzeczpospolitej, okres jego urzędowania trwa do upływu trzech miesięcy od zawarcia pokoju."

Urząd Prezydenta Rzeczpospolitej jest opróżniony od dnia 18 lutego 2024 r.

Jan Zbigniew Potocki i następca Urzędu Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej nie może nadal trwale sprawować niniejszego Urzędu jak i swobodnie tworzyć norm prawnych oraz występować contra legem.

VI. Ustawodawstwo z dnia 23.04.1935r. Ustawa Konstytucyjna Rzeczpospolita Polska
Art.49 
ust. [1] „Aktami ustawodawczymi są: a) ustawy, b) dekrety Prezydenta Rzeczypospolitej.”
ust. [2]  „Żaden akt ustawodawczy nie może stać w sprzeczności z Konstytucją.”
Art. 32 
ust. [4] „Nowe wybory zarządza Prezydent Rzeczypospolitej w ciągu trzydziestu dni od rozwiązania Sejmu.” 
ust. [5] „Głosowanie odbędzie się nie później niż sześćdziesiątego dnia po zarządzeniu wyborów.”

Pisma od dnia 19 grudnia 2023r. Jana Zbigniewa Potocki  nie posiadają mocy sprawczo-prawnej art. 49 ust. [1] lit. b) ust. [2] zw. art. 32 ust. [4] zw. z zawarciem Traktatu Pojednawczego przez Prezydenta Jana Zbigniewa Potocki w dniu 18 listopada 2023 roku pomiędzy II Rzeczpospolitą Polską a III Rzeszą Niemiecką, na mocy Konstytucji z dnia 23 kwietnia 1935 r. zgodnie z art. 24 ust [2] albowiem Jan Zbigniew Potocki nie dopełnił swoich obowiązków Konstytucji z dnia 23 kwietnia 1935 r. stąd też de facto nie może nadal  swobodnie tworzyć norm prawnych oraz występować contra legem Ustawy Konstytucyjni Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 23 kwietnia 1935 r. Tak zwane m. in. dekrety Jana Zbigniewa Potocki nie mają mocy sprawczo-prawnej.

Reasumując Kancelaria Urzędu Prezydenta II Rzeczpospolitej Polskiej i Państwowego Urzędu II Rzeczypospolitej Polskiej nie bierze żadnej odpowiedzialności za działalność i poczynania Jana Zbigniewa Potocki  jak i definitywnie odcina się od działalności Jana Zbigniewa Potocki  i  jego współpracowników tzw. organizacji m. in. bez  statutu/status.  
1.webp
bottom of page