top of page

Obwieszczenie
Dyrektora Kancelarii Urzędu Prezydenta
i Państwowego Urzędu II Rzeczpospolitej Polskiej

Ustawa Konstytucyjna z dn.23.04.1935r. Rzeczpospolita Polska na podstawie art. 13 ust. [1] [2] lit. g) Ustawy Konstytucyjnej z dnia 23.04.1935r. Rzeczpospolita Polska m. in. na podstawie art. 2 ust. [1] i [4], art. 11 zw. art. 3  oraz  art. 49 zw. art. 57 ust. [1] Ustawa Konstytucyjna z dn.23.04.1935r. Rzeczpospolita Polska  związek przyczynowo skutkowy niegodnego postępowania jako Państwowy Urzędnik m. in. wykonywanymi czynnościami służbowymi w imieniu Prezydenta II RP   pod adresem: 31 – 027 Kraków ul. Mikołajska 26/5  albowiem wszystkie dekrety i nominacje na rzecz Danuty Wigurska m. Świątniki Górne są nie ważne i nie byłe,  niniejszym jako Dyrektor Kancelarii Urzędu Prezydenta II Rzeczpospolitej Polskiej i Państwowego Urzędu II Rzeczpospolitej Polskiej obligatoryjnie wzywać w trybie – rygor natychmiastowej wykonalności Danutę Wigurska jako zwolnioną na mocy art. 13 ust. [1] [2] lit. g) Ustawy Konstytucyjnej z dn.23.04.1935r. Rzeczypospolita Polska Dekretem Prezydenta II Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 listopada 2023 roku żądań od zwolnionej Danuty Wigurska m. in. zwrot nabytego majątku należącego do II Rzeczypospolitej Polskiej, dokumentów itp.  - nie można podać niniejszego dokumentu do wiadomości publicznej,  iż zawiera dane wrażliwe jaki i tajne  - potwierdzenia odbioru D.W. na poczcie Skawina *FE* dnia 18.01.24r.

Ponadto Dyrektor Kancelarii Urzędu Prezydenta II Rzeczpospolitej Polskiej i Państwowego Urzędu II Rzeczpospolitej Polskiej obligatoryjnie wzywał Danutę Wigurska m. Świątniki Górne w dniu 26 stycznia 2024r. w Warszawie na dane okoliczności czynności-kancelaryjne co do pisma z dnia 26.01.2024 r. Jana Zbigniewa Potocki w trybie – rygor natychmiastowej wykonalności o napisanie oświadczenia o niekaralności jak i przedłożenia szczegółowego wykazu o karalności z Sądu Rejonowego _odmówiła.

 

Nadmieniam, iż zarządzeniem z dnia 03.01.2024 roku. Dyrektor Państwowego Urzędu II Rzeczpospolitej Polskiej wniósł do dyrektora Zespołu Prawniczego w Kancelarii Państwowego Urzędu II Rzeczpospolitej Polskiej jak i Państwowego Prokuratora II Rzeczpospolitej Polskiej o wszczęcie postepowania m. in. co do Danuty Wigurska i współpracownika stąd też działalności im. Prezydenta Jan Zbigniew Potocki II Rzeczypospolitej Polskiej .30 – 307 Kraków ul. Barska 31/1, 31 – 027 Kraków ul. Mikołajska 26/5.

Reasumując Kancelaria Urzędu Prezydenta II Rzeczpospolitej Polskiej i Państwowego Urzędu
 II Rzeczypospolitej Polskiej nie bierze żadnej odpowiedzialności za działalność i poczynania    Danuty Wigurska m. Świątniki Górne jak i definitywnie  odcina się od działalności Danuty Wigurska i jej współpracowników.

Dekret D. Wigurska.jpg
bottom of page