top of page

Prokuratura potwierdza legalność

Dowodu Osobistego Suwerena II RP

Suwereni i Rodacy!
Prawda i historia o naszej Rzeczypospolitej zatacza koło, kręśląc nowy rozdział w dziejach Polski. Po kilkudziesięciu latach, począwszy od roku 1939, jedyna, legalna i konstytucyjna władza powraca do macierzy, by zgodnie z najwyższym aktem prawnym sprawować władzę na rzecz dobra wszystkich Polaków. Walka Prezydenta Jana Zbigniewa Potockiego rozpoczęta w 2015 roku, dziś przynosi nam jeden z kolejnych, milowych sukcesów, który jest niezbitym dowodem na wszelkie kłamstwa i oszczerstwa wrogów odrodzenia prawdziwej suwerenności Polski. Sytuacja, która miała miejsce na terenie Mławy, jest precedensem na skalę świata, ponieważ w jasny i klarowny sposób potwierdza fakt, iż obecnie na terenie Rzeczypospolitej mamy dwa ośrodki władzy: legalny Urząd Prezydenta II RP, wywodzący się z legalnej linii prezydenckiej na uchodźstwie oraz uzurpatorów, których korzenie sięgają władzy komunistów oraz samozwańczej Rady Trzech na czele z generałem Andersem. Razem jako Naród, stajemy dziś w obliczu dziejowej szansy na przywrócenie prawdziwej wolności i niepodległości, którą skradziono nam 82 lata temu. Nie zmarnujmy tego!
Wszelkie informacje jak otrzymać Dowód Osobisty Suwerena II Rzeczypospolitej Polskiej można znaleźć na podstronach:
https://www.2rp.info/dowod-osobisty-2rp
https://www.2rp.info/dowod-2rp-pytania-i-odpowiedzi
Prokuratura1.jpg
Prokuratura2.jpg
bottom of page