top of page

Zaprzysiężenie Jana Zbigniewa Potockiego Prezydenta II Rzeczypospolitej Polskiej

na Zamku Wawelskim w Krakowie

bottom of page