Zaprzysiężenie Jana Zbigniewa Potockiego Prezydenta II Rzeczypospolitej Polskiej

na Zamku Wawelskim w Krakowie