top of page

Wniosek o wydanie Metryki Urodzenia
Suwerena II Rzeczypospolitej Polskiej

W celu otrzymania Metryki Urodzenia Suwerena II RP wydawanego przez Urząd Prezydenta II Rzeczypospolitej Polskiej, należy kolejno postępować z poniższą procedurą:  
1. Pobrać i wypełnić wniosek - POBIERZ
2. Opłacić przelewem koszt wyrobienia aktu w kwocie 220 zł na poniższe dane:
    Odbiorca: Kancelaria II RP
    Tytuł wpłaty: Darowizna- Metryka Urodzenia Suwerena II RP
    Numer konta IBAN:PL 42 1320 1537 4527 2484 3000 0001

3. Przesłać listem poleconym kolejno wypełniony wniosek oraz potwierdzenie wpłaty na adres: 
    Kancelaria II RP, ul. Wiertnicza 139, 02-952 Warszawa.
4. Metryka urodzenia zostanie wysłany na adres wskazany we wniosku. Istnieje również możliwość odebrania dokumentu  osobiście w Kancelarii II RP w Warszawie, w tej sytuacji należy na wniosku dopisać informację "odbiór osobisty".

 
Akt Urodzenia Suwerena II RP.jpg
bottom of page