Wniosek o wydanie Aktu Urodzenia
Suwerena II Rzeczypospolitej Polskiej

W celu otrzymania Aktu Urodzenia Suwerena II RP wydawanego przez Urząd Prezydenta II Rzeczypospolitej Polskiej, należy kolejno postępować z poniższą procedurą:
1. Pobrać i wypełnić wniosek - POBIERZ
2. Opłacić przelewem koszt wyrobienia aktu w kwocie 200 zł na poniższe dane (bank angielski):
Odbiorca: Jan Potocki
Tytuł wpłaty: Akt Urodzenia Suwerena II RP
Numer konta IBAN: GB83LOYD30667636502362, kod BIC: LOYDGB21693
Osoby posiadające konto w banku angielskim mogą przesłać pieniądze na numer: 36502362, sort code: 306676.

4. Przesłać listem poleconym kolejno wypełniony wniosek oraz potwierdzenie wpłaty na adres: 
ul. Barska 31/1, 30-307 Kraków.
5. Akt urodzenia zostanie wysłany na adres wskazany we wniosku. Istnieje również możliwość odebrania dokumentu osobiście w biurze w Krakowie, w tej sytuacji należy na wniosku dopisać informację "odbiór osobisty".
 
Akt Urodzenia Suwerena II RP.jpg