top of page

Wniosek o wydanie Aktu Urodzenia
Suwerena II Rzeczypospolitej Polskiej

W celu otrzymania Aktu Urodzenia Suwerena II RP wydawanego przez Urząd Prezydenta II Rzeczypospolitej Polskiej, należy kolejno postępować z poniższą procedurą:
1. Pobrać i wypełnić wniosek - POBIERZ
2. Opłacić przelewem koszt wyrobienia aktu w kwocie 200 zł na poniższe dane (bank angielski):
    Odbiorca: Jan Potocki
    Tytuł wpłaty: Akt Urodzenia Suwerena II RP
    Numer konta IBAN: GB83LOYD30667636502362, kod BIC: LOYDGB21693
    Osoby posiadające konto w banku angielskim mogą przesłać pieniądze na numer: 36502362, sort code: 306676.

4. Przesłać listem poleconym kolejno wypełniony wniosek oraz potwierdzenie wpłaty na adres: 
    Urząd Główny II RP, ul. Wiertnicza 139, 02-952 Warszawa.
5. Akt urodzenia zostanie wysłany na adres wskazany we wniosku. Istnieje również możliwość odebrania dokumentu          osobiście w biurze w Krakowie, w tej sytuacji należy na wniosku dopisać informację "odbiór osobisty".


 
Akt Urodzenia Suwerena II RP.jpg
bottom of page