top of page

Wniosek o wydanie Metryki Urodzenia
Suwerena II Rzeczypospolitej Polskiej

Procedura otrzymania Metryki Suwerena II Rzeczypospolitej Polskiej wyróżnia dwie możliwości załatwienia wszelkich, niezbędnych formalności:
- poprzez wizytę w Państwowym Urzędzie II RP,
- korespondencyjnie poprzez Kancelarię Prezydenta II RP.  
 
Aby złożyć wniosek osobiście w warszawskim urzędzie, należy kolejno:
Wydrukować i wypełnić wniosek o wydanie metryki - POBIERZ
Złożyć przygotowane wniosek oraz uiścić opłatę 220 zł w Państwowym Urzędzie II Rzeczypospolitej Polskiej przy Belgradzkiej 14/u16 nr 50, 02-793 Warszawa.

Aby otrzymać metrykę Suwerena II RP drogą korespondencyjną, należy kolejno:
Pobrać i wypełnić wniosek o wydanie dowodu - POBIERZ
Opłacić przelewem koszty wyrobienia dowodu w kwocie 220 zł na poniższe dane :
Odbiorca: Kancelaria II RP
Tytuł wpłaty: Darowizna - wpłata na metrykę urodzenia Suwerena II RP
Numer konta IBAN: 42 1320 1537 4527 2484 3000 0001
Przesłać listem poleconym kolejno wniosek, zdjęcie oraz potwierdzenie wpłaty na adres: 
Państwowy Urząd II Rzeczpospolitej Polskiej, ul. Belgradzka 14/u16 nr 50, 02-793 Warszawa.
Metryka II RP zostanie odesłany na wskazany we wniosku adres. Istnieje również możliwość odebrania metryki w Kancelarii II RP, w tej sytuacji należy na wniosku dopisać informację "odbiór osobisty".
Akt Urodzenia Suwerena II RP.jpg
bottom of page