top of page
herb.png

Państwowy Urząd II Rzeczypospolitej Polskiej w Krakowie

Wydział Ewidencji
Wydział prowadzi ewidencję obywateli II Rzeczypospolitej Polski wydając następujące dokumenty:
-
dowód tożsamości Suwerena II RP,
- metrykę urodzenia.


Wydział Komunikacji
Wydział odpowiedzialny jest za:
- rejestrację pojazdów (wydawanie tablic i dowodów rejestracyjnych),
- organizację egzaminów,
wyda
wanie dokumentów prawa jazdy.

Wydział Oświaty i Edukacji
Wydział został powołany w celu rozwoju edukacji, nauki i oświaty. Obecnie w ramach Wydziału prowadzona jest:
- Państwowa Szkoła Sądownictwa II Rzeczypospolitej Polskiej,
- Państwowa Szkoła Prokuratorska II Rzeczypospolitej Polskiej,
- Państwowa Szkoła Notarialna II Rzeczypospolitej Polskiej,
- Państwowa Szkoła Adwokacka II Rzeczypospolitej Polskiej.

Wydział Opieki Społecznej
Wydział prowadzi i nadzoruje działalność Państwowej Przychodni Zdrowia ARTHA.

Wydział Rolnictwa
Wydział nadzoruje i zrzesza rolników prowadzących naturalne uprawy roślin, bez GMO oraz sztucznych, wysoce szkodliwych nawozów i oprysków tak jak m.in. Roundup. Niebawem pod patronatem Wydziału Rolnictwa II RP oraz Kancelarii Prezydenta II RP zostanie uruchomiona strona zrzeszająca rolników produkujących zdrową żywność oraz konsumentów jako stronę popytową.

Wydział Przemysłu i Handlu
Wydział nadzoruje działalność takich podmiotów jak:
- Państwowe Zakłady Produkcyjne,

- Państwowe Zakłady Handlowe,
- Państwowe Zakłady Przemysłowe.

Siedziba, adres korespondencyjny oraz dane kontaktowe

Urzędu II Rzeczpospolitej Polskiej oraz ww. Wydziałów

 

ul. Mikołajska 26/5, 31-027 Kraków

tel: +48 698 239 402

e-mail: urzad.krakow@2rp.info

bottom of page