top of page
herb.png

Państwowy Urząd II Rzeczypospolitej Polskiej 

Wydział Ewidencji
Wydział prowadzi ewidencję obywateli II Rzeczypospolitej Polski wydając następujące dokumenty:
-
dowód tożsamości Suwerena II RP,
- metrykę urodzenia.


Wydział Komunikacji
Wydział odpowiedzialny jest za:
- rejestrację pojazdów (wydawanie tablic i dowodów rejestracyjnych),
- organizację egzaminów,
wyda
wanie dokumentów prawa jazdy.

Wydział Oświaty i Edukacji
Wydział został powołany w celu rozwoju edukacji, nauki i oświaty. Obecnie w ramach Wydziału prowadzona jest:
- Państwowa Szkoła Sądownictwa II Rzeczypospolitej Polskiej,
- Państwowa Szkoła Prokuratorska II Rzeczypospolitej Polskiej,
- Państwowa Szkoła Notarialna II Rzeczypospolitej Polskiej,
- Państwowa Szkoła Adwokacka II Rzeczypospolitej Polskiej.

Wydział Opieki Społecznej
Wydział prowadzi i nadzoruje działalność Państwowych Szpitali i Przychodni.

Wydział Rolnictwa
Wydział nadzoruje i zrzesza rolników prowadzących naturalne uprawy roślin, bez GMO oraz sztucznych, wysoce szkodliwych nawozów i oprysków tak jak m.in. Roundup. Niebawem pod patronatem Wydziału Rolnictwa II RP oraz Kancelarii Prezydenta II RP zostanie uruchomiona strona zrzeszająca rolników produkujących zdrową żywność oraz konsumentów jako stronę popytową.

Wydział Przemysłu i Handlu
Wydział nadzoruje działalność takich podmiotów jak:
- Państwowe Zakłady Produkcyjne,

- Państwowe Zakłady Handlowe,
- Państwowe Zakłady Przemysłowe.

Siedziba, adres korespondencyjny oraz dane kontaktowe

Urzędu II Rzeczpospolitej Polskiej oraz ww. Wydziałów

 

ul. Belgradzka 14/u16 nr 50

02-793 Warszawa

tel.: +48 513 789 721

e-mail:panstwowyurzad@gmail.com

Dyrektor Urzędu:

Wojciech Zawadzki

placówki terenowe

W związku ze zmianami administracyjnymi w dniu 17.11.2023 wszystkie Państwowe Urzędy Terenowe zostały zawieszone w działalności do odwołania.

bottom of page