top of page

Wydział Komunikacji Państwowego Urzędu II Rzeczypospolitej Polskiej
Procedura uzyskania Prawo Jazdy Suwerena II Rzeczypospolitej Polskiej

 

W celu otrzymania prawo jazdy wydanego przez Wydział Komunikacji Państwowego Urzędu II Rzeczypospolitej Polskiej ul. Belgradzka 14/u16 nr 50, 02-793 Warszawa należy spełnić wszystkie poniższe warunki:
- posiadać Dowód Osobisty Suwerena II RP,
- pozytywnie przejść badanie lekarskie na prawo jazdy (badanie może zorganizować Urząd),
- pozytywnie przejść test psychologiczny dla kierowców (test może zorganizować Urząd),
- pozytywne przejście kursu prawa jazdy wybranej kategorii z wiedzy teoretycznej odnośnie ruchu drogowego
i praktyczniej odnośnie kierowania pojazdem w terenie (organizuje Urząd) lub ewentualnie przedstawić kopię prawo jazdy wydaną przez Poland Republic Of,
- zdać państwowy egzamin II RP z wiedzy teoretycznej odnośnie ruchu drogowego (egzamin organizuje Urząd),
- zdać państwowy egzamin II RP z praktyki kierowania pojazdem w terenie (egzamin organizuje Urząd).

Państwowe egzaminy II RP odbywają się w Państwowym Ośrodku Ruchu Drogowego II Rzeczypospolitej Polskiej.

Wydział komunikacji dopuszcza kategorie: AM, A1, A2, A, B1, B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, T.
Koszt kursu prawa jazdy jest zależny od wybranej kategorii.
Koszt egzaminu teoretycznego i praktycznego II RP to kwota 500 zł łącznie.
Koszt za wyrobienie dokumentu to kwota 470 zł.

Aby móc ubiegać się o wydanie dokumentu, wszelkie formalności należy załatwić stawiając się osobiście w Wydziale Komunikacji Państwowego Urzędu II Rzeczypospolitej Polskiej z wcześniej przygotowanym wnioskiem
 [pobierz wniosek] oraz zdjęciem do  prawo jazdy w postaci fizycznej o wymiarach 3,5 x 4,5 cm. Wszystkie formalności, terminy egzaminów oraz inne ważne kwestie są ustalane podczas osobistej wizyty Suwerena w krakowskim Urzędzie. Wszelkie, ewentualne pytania proszę kierować na adres urzad.krakow@2rp.info.

 
bottom of page