Wniosek o wydanie prawa jazdy

II Rzeczypospolitej Polskiej

W celu otrzymania prawo jazdy wydanego przez Urząd Prezydenta II Rzeczypospolitej Polskiej, należy kolejno:
1. Pobrać i wypełnić wniosek - POBIERZ.
2. Przygotować zdjęcie do prawa jazdy (1 sztuka w postaci fizycznej).
3. Opłacić przelewem koszty wyrobienia prawa jazdy w kwocie 470 zł na poniższe dane (bank angielski):
Odbiorca: Jan Potocki
Tytuł wpłaty: wpłata na prawo jazdy II RP
Numer konta IBAN: GB83LOYD30667636502362, kod BIC: LOYDGB21693
Osoby posiadające konto w banku angielskim mogą przesłać pieniądze na numer: 36502362, sort code: 306676.
4. Przesłać listem poleconym kolejno wniosek, zdjęcie oraz potwierdzenie wpłaty na adres: 
Urząd Główny II RP, al. 3 Maja 2/66, 00-391 Warszawa
5. Prawo jazdy zostanie wysłane na adres wskazany we wniosku. Istnieje również możliwość odebrania prawa jazdy w        biurze w Krakowie, w tej sytuacji należy na wniosku dopisać informację "odbiór osobisty".