top of page

Wniosek o wydanie prawa jazdy

II Rzeczypospolitej Polskiej

W celu otrzymania prawo jazdy wydanego przez Urząd Prezydenta II Rzeczypospolitej Polskiej, należy kolejno:
1. Pobrać i wypełnić wniosek - POBIERZ.
2. Przygotować zdjęcie do prawa jazdy (1 sztuka w postaci fizycznej).
3. Opłacić przelewem koszty wyrobienia prawa jazdy w kwocie 750 zł na poniższe dane:
Odbiorca: Kancelaria II RP
Tytuł wpłaty: Darowizna- wpłata na prawo jazdy II RP
Numer konta IBAN: PL 42 1320 1537 4527 2484 3000 0001

4. Przesłać listem poleconym kolejno wniosek, zdjęcie oraz potwierdzenie wpłaty na adres: 
Kancelaria II RP, ul. Wiertnicza 139, 02-952 Warszawa.
5. Prawo jazdy zostanie wysłane na adres wskazany we wniosku. Istnieje również możliwość odebrania prawa jazdy w        Kancelarii II RP w Warszawie, w tej sytuacji należy na wniosku dopisać informację "odbiór osobisty".
bottom of page