top of page
herb.png

Prezydent Konstytucyjny i Tytularny

II Rzeczpospolitej Polskiej
Jan Zbigniew Potocki

Sądy
II Rzeczypospolitej Polskiej

Kontrola Państwowa
II Rzeczypospolitej Polskiej

Siły Zbrojne
II Rzeczypospolitej Polskiej

bottom of page